מאיטה בעיר. ההתחלה.#1

משרד בקומה השישית. במרחק הליכה מהבית. משרה נחמדה. תשע עד חמש. נוף על כל תל אביב כולל חוף הים ארוחת צהריים קבוע בקופיבר. נשמע נהדר? לא בדיוק. הרגשתי כמו רפונזל. זאת עם הצמה הארוכה במגדל הגבוה שמחכה שהאביר יבוא להציל אותה. אבל במקרה שלי הוא לא בא. במקומו הגיע יום אחד התקף חרדה. שהגיע תוך […]